Organisk stofftap

Avslag på organisk materiale innhold i ett eller flere jordlag når det årlige tapet av organisk materiale (f.eks. pga oksidasjon or erosjon) kompenseres ikke tilstrekkelig av den årlige gevinsten på organisk materiale, som følge av avlingsrester, komposter og gjødsel.