Organisk jord

En jord der summen av lagtykkelsene som består av organiske jordmaterialer, generelt er større enn summen av tykkelsen på minerallag.