torv

Organisk jordmateriale med mer enn 50% av organisk materiale stammer fra planterester som ikke er fullstendig ødelagt struktur. Torv dannes i et vått jordmiljø eller under vannbord der mineralisering av organisk materiale kommer nær null; en torv horisont eller laget er normalt mer enn 30 cm tykt.