Plantevernmidler

Syntetisk biocid rettet mot å ødelegge insekter, nematoder, bløtdyr, pattedyr, planter, sopp eller bakterier.