pH

Mål på surhet, målt fra 1 (syre) til 7 (nøytral) til 14 (alkalisk) uttrykt i logaritmisk skala. De fleste jordarter har en pH 3 til 9.