Befolkning

Alle individene til en art i et gitt område.