porer

Rommet mellom partikler eller aggregater av jord som kan bli fylt med luft eller vann.