prosesser

Fysiske, kjemiske og biologiske mekanismer som følger grunnleggende vitenskapelige lover. Eksempler inkluderer pedogene prosesser, geomorfe prosesser og økologiske prosesser.