Redusert jordbearbeiding

A jordarbeiding uten inversjon på redusert dybde (ca. 30% avlinger igjen på overflaten), med spesifikke maskiner (ofte med grubber / kultivator), mer enn en gang i året.