Reduksjon

Tilsetning av hydrogen, fjerning av oksygen eller tilsetning av elektroner til et grunnstoff eller en forbindelse. Under anaerob forhold (der det ikke er noe oppløst oksygen til stede) slik som i