Salinisering

Akkumulering av løselige salter (mer løselig enn gips) i de øvre jordlagene (saltjord = jord som inneholder nok oppløselige salter til å påvirke de fleste avlingsplanter negativt, ofte 4000