Sand

Jordpartikler med en diameter på 0.06-2.0 mm med lavt spesifikt areal ELLER en jordstrukturklasse med 65% eller mer sand og mindre enn 8% leire. I motsetning til leire krymper ikke sandjord og svulmer ved tørking og fukting, og med mindre den er kunstig komprimert, er den raskt gjennomtrengelig. (NB: USDA-klassifisering bruker 0.05 i stedet for 0.06).