Jordbiologi

En vitenskapelig disiplin som handler om levende komponenter i jord, som hovedsakelig er representert av bakterie, sopp, protozoer, nematoder, leddyr og meitemark så vel som av pattedyr.