Jordens fruktbarhet

Et mål på jordens evne til å gi planter tilstrekkelig mengde næringsstoffer og vann, og et egnet medium for rotutvikling for å sikre riktig plantevekst og modenhet.