Overflatevanning

Påføring av vann på åkeren som flyter over landoverflaten eller i trange kanaler (f.eks. Furovann eller sprinkler til bassenget).