Overflatevann

Vannforekomster som flyter over eller hviler på overflaten av en landmasse, naturlig vannvei (elver, bekker, bekker og innsjøer) eller kunstig vannvei, inkludert irrigasjon, industri- og navigasjonskanaler, avløpssystemer og kunstige reservoarer.