SWOT-analyse

Oversikt over styrker, svakheter, muligheter og trusler fra et emne (Humprhey, 2005). Styrker er HJELPFULL for å nå målene til SICS og har et INTERNT fokus (refererer til attributtene til SICS), og svakheter er HELT FOR å oppnå målene for SICS og har også et INTERNT fokus. Muligheter er HJELPFULL for å oppnå målene for SICS og har et EKSTERNT fokus (attributter for pedo-miljøsonene), og trusler er SKADELIG for å oppnå målene for SICS og har et EKSTERNT fokus.