Tekstur

De relative proporsjoner av sand, siltog leire partikler i en jordmasse. Tekstur kan være grov (sand partikler dominerer), medium (like deler av sand, silt og leire), eller fin (leire partikler dominerer). De grunnleggende teksturklassene, i rekkefølge etter økende andel av fine partikler, er; sand, leirete sand, sandleire, leire, silt leire, silt, sandstrender leirleir, leirleir, siltete leirleir, sandstrender leire, siltete leireog leire. De sand, leirete sand, og sandleirklasser kan deles videre ved å spesifisere "grovt", "fint" eller "veldig fint"