Bakterier

Mikroskopiske, encellede organismer. De inkluderer fotosyntetikken cyanobakterier (tidligere kalt blågrønt alger), Og aktinomycetes (filamentøse bakterier som gir sunn jord sin karakteristiske lukt).