forsuring

Prosessen der konsentrasjonen av hydrogenioner i jorden gradvis øker, forårsaket av fjerning av (litt alkalisk) avling, utlekking og bruken av forsurende N gjødsel typer, akselerert eller ikke tilstrekkelig kompensert av de naturlige bestanddelene i en jord blant hvilke overordnet materiale.