biomasse

Så enkelt som 'vegetativt materiale over og under bakken'; eller mer komplisert for å inkludere mikrobielle bidrag eller spesifikke bruksområder, for eksempel for drivstoff.