actinomycetes

En stor gruppe bakterie som vokser i lange filamenter som er for små til å se uten forstørrelse. Actinomycetes genererer lukten av