Fang avling

Ikke-høstet avling dyrket mellom to hovedavlingssesonger, hovedsakelig ment å fjerne gjenværende jordmineral N og dermed potensielt vokse under N-begrensning.