Kationutveksling

Bytte mellom en kasjon i løsning og en annen kasjon i grenselaget mellom løsningen og overflaten av negativt ladet materiale som f.eks leire eller organisk materiale.