Clay

Jordpartikler mindre enn 0.002 mm i diameter med høyt spesifikt område som hovedsakelig påvirker jordens kolloidale egenskaper (se også kolloid) så vel som jordstrukturens stabilitet: høy stabilitet i både våte og tørre forhold ELLER en jordstrukturklasse med 40% eller mer leire, mindre enn 45% sand, og mindre enn 40% silt.