Luftet jord

En luftet jord er en jord med god luftbevegelse gjennom jordstruktur. Det motsatte er en våt vanntett jord, der jorden porer er fylt med vann.