Konvensjonelt oppdrett

En oppdrettsmetode som inkluderer bruk av syntetisk kjemisk gjødsel, plantevernmidler og herbicider og genetisk modifiserte organismer, slik at denne typen gårder kan være mindre avhengig av kulturelle (avlingsrotasjon, inkludering av avlinger som fikser atmosfærisk N), biologisk og mekanisk praksis som fremmer sykling av ressurser, fremmer økologisk balanse og bevarer biologisk mangfold.