Underkategorier kategorier~~POS=HEADCOMP


 

Alle   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O horisont

En overflate horisont, eller en undergrunn horisont forekommer på en hvilken som helst dybde hvis den er begravet, som består av dårlig luftet organisk materiale. Det er vanligvis udekomponert eller delvis nedbrutt organisk materiale (søppel som blader, nåler, kvister, mossog lav) (WRB, 2006). Ofte referert til som histic horisont (fra gresk histos, vev).

Organisk jordbruk

Landbruksproduksjon som vanligvis legger større vekt på miljø- og dyrelivsbeskyttelse, og med hensyn til husdyrproduksjon, på tiltak som angivelig er dyrevelferdsvennlige. Organisk produksjon tar sikte på mer helhetlige produksjonsstyringssystemer for avlinger og husdyr, og legger vekt på forvaltningspraksis på gården fremfor innsats fra gården. Dette innebærer å unngå, eller i stor grad redusere, bruken av syntetiske kjemikalier som uorganisk gjødsel, plantevernmidler, legemidler, og erstatter dem der det er mulig med kulturelle, biologiske og mekaniske metoder. Organiske produsenter har eksplisitt som mål å utvikle en påstått sunnere, fruktbar jord ved å dyrke og rotere en blanding av avlinger og bruke kløver for å feste nitrogen fra atmosfæren. Produksjon av genetisk modifiserte (GM) avlinger og deres bruk i dyrefôr er forbudt. I sammenheng med EU-statistikk anses jordbruk å være økologisk hvis det er i samsvar med forskrift 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. De detaljerte reglene for gjennomføring av denne forskriften er fastlagt i forordning 889/2008.

Organisk gjødsel

Husdyrgjødsel, fordøyelser, grønn gjødsel, kompost, kloakkslam, (agro) organisk industrielt avfall.

Organisk materiale

Plante og dyr resten i jorda i forskjellige stadier av dekomponering. Alt materiale som er en del av eller stammer fra levende organismer. Inkluderer organisk jordsmonn, anlegg resten, mulch, kompostog andre materialer.

Organisk stofftap

Avslag på organisk materiale innhold i ett eller flere jordlag når det årlige tapet av organisk materiale (f.eks. pga oksidasjon or erosjon) kompenseres ikke tilstrekkelig av den årlige gevinsten på organisk materiale, som følge av avlingsrester, komposter og gjødsel.

Organisk materiale, aktiv fraksjon

Den svært dynamiske eller labile delen av organisk jordsmonn som er lett tilgjengelig for jordorganismer. Kan også inkludere de levende biomasse. Partikkel organisk materiale (POM) og lysfraksjon (LF) er målbare indikatorer på den aktive fraksjonen. POM-partikler er større enn andre SOM og kan skilles fra jord ved sikting. LF-partikler er lettere enn andre SOM og kan skilles fra jord ved sentrifugering.

Organisk materiale, stabilisert organisk materiale

Bassenget av organisk jordsmonn som er motstandsdyktig mot biologisk nedbrytning fordi den enten er fysisk eller kjemisk utilgjengelig for mikrobiell aktivitet. Disse forbindelsene dannes gjennom en kombinasjon av biologisk aktivitet og kjemiske reaksjoner i jorda. humus er vanligvis et synonym for stabilisert organisk materiale, men brukes noen ganger til å referere til alle organisk jordsmonn.

Organisk jord

En jord der summen av lagtykkelsene som består av organiske jordmaterialer, generelt er større enn summen av tykkelsen på minerallag.

Organisk jordmateriale

Består av organisk rusk som akkumuleres på overflaten under våte eller tørre forhold, og hvor mineralkomponenter som er tilstede ikke påvirker jordegenskaper. Organisk jord materialet må ha organisk karbon (organisk materiale) innholdet som følger: (1) hvis det er mettet med vann i lange perioder (med mindre det er kunstig drenert), og unntatt levende røtter, enten: 18% organisk karbon (30% organisk materiale) eller mer hvis mineralfraksjonen utgjør 60% eller mer leire; eller 12% organisk karbon (20% organisk materiale) eller mer hvis mineralfraksjonen ikke har noe leire; eller en proporsjonal nedre grense for innhold av organisk karbon mellom 12 og 18% hvis leire innholdet av mineralfraksjonen er mellom 0 og 60%; eller (2) hvis det aldri er mettet med vann i mer enn noen få dager, 20% eller mer organisk karbon.

Overlandsstrøm

Overflødig vann etterlater et felt horisontalt over jordoverflaten fordi det ikke kan infiltrere i jorden, og til slutt havner i en grøft eller strøm (= overflate avrenning).

Vise #