Underkategorier kategorier~~POS=HEADCOMP


 

Alle   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Undersåing

En avling dyrket under en sykepleieravling og ment å bli enten en ikke-høstet avling dyrket mellom to hovedavlingssesonger eller bli en hovedavling i løpet av neste sesong.

Bruksavhengige eller forvaltningsavhengige egenskaper

Jordegenskaper som viser forandring og reagerer på bruk og forvaltning av jorda, som f.eks organisk jordsmonn nivåer og samlet stabilitet. Dette er et smalere begrep enn dynamiske jordegenskaper som omfatter alle endringer på menneskelig tidsskala inkludert de som er forårsaket av naturlige forstyrrelser eller sykluser.

Bruk-invariante egenskaper

Jordegenskaper som viser liten endring over tid og som ikke påvirkes av bruk og håndtering av jorda, som mineralogi og partikkelstørrelsesfordeling.

Utnyttet landbruksområde, UAA

Omfanget av jord brukt til oppdrett, inkludert dyrkbar jord, permanent gressletter, permanente avlinger og annet jordbruksareal som kjøkkenhager, men unntatt ubrukt jordbruksareal, skog og jord okkupert av bygninger, gårdsplasser, spor, dammer, krattmark osv.

Vise #