Underkategorier kategorier~~POS=HEADCOMP


 

Alle   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ingen jordbearbeiding, Ingen jordbearbeiding (NT)

En agronomisk praksis i CA for årlige avlinger, og er definert som en måte å dyrke uten å forstyrre jorden gjennom jordarbeiding. NT må etterlate minst 30% av arealet dekket av planterester rett etter etablering av avlingen, og avlingene sås ved hjelp av maskiner som er i stand til å plassere frø gjennom planterester fra tidligere avlinger. Den agronomiske praksisen som best kjennetegner CA for årlige avlinger er NT, som har den høyeste graden av jordbevaring i årlige avlinger, siden den mekaniske jordarbeiding av bakken er fullstendig undertrykt. I tørre klimaer forbedrer det også vannretensjon i jord gjennom å synke fordampning tap fra jordoverflaten som vanligvis forbedres av jordarbeiding involverer jordinverter.

Vise #