SoilCare har utviklet et romlig eksplisitt og interaktivt kartleggingsverktøy som lar brukerne spørre:

  • Hvor i Europa kan hvilke SICS brukes?
  • Hvor i Europa er det relevant å bruke dem?

 

Verktøyet består av:

Gjeldende basekart Relevans basiskart Kombinerte kart

 

 SoilCare interaktive kartlegging kan nås her.

 

IMT-knapp