SoilCare-prosjektet utviklet et sett med fremtidsscenarier med mål om å identifisere ulike veier for europeisk landbruk, fra nå og frem til 2050, som vil bidra til å støtte utviklingen av politikk som er fremtidssikret. Scenarioutviklingsprosessen hadde som mål å gi et bidrag på følgende måter:

  • utvikle scenarier som er i stand til å teste effektiviteten av foreslåtte policyer, og som kan brukes i utformingen av policyene
  • muliggjøre sosial læring og øke strategisk kapasitet når man vurderer politiske alternativer og usikre futures
  • øke forståelsen av vanskelige futures å operere i, og finn måter å iverksette tiltak nå mot disse futures

En oversikt over tilnærmingen til å utvikle disse scenariene kan bli funnet her.. Til dags dato er følgende 4 utkastsscenarier utviklet.

Fire scenarier

  

En beskrivelse og en video med detaljer om hvert scenario finner du nedenfor.

Scenario 1: Lokalt og bærekraftig (for de som har råd til det) Beskrivelse av scenario 1  SoilCare Scenario1 dekselsklie
Scenario 2: Under press  Beskrivelse av scenario 2   SoilCare Scenario2 deksel lysbilde1
Scenario 3: Løp til bunns  Beskrivelse av scenario 3

  SoilCare Scenario3 dekselsklie

Scenario 4: Omsorg og deling  Beskrivelse av scenario 4

  SoilCare Scenario4 deksel lysbilde3

 

 

Utkast til scenarier ble presentert på et webinar 23. april 2020 der deltakerne ble bedt om å gi tilbakemelding på hvert scenario for å utvikle dem videre. Webinar-presentasjonene finner du her (Webinar introduksjon og Tilnærming og scenarier) og et opptak av webinaret her..