SoilCare-prosjektet har produsert følgende veiledningsbrosjyrer for å hjelpe bønder med reisen til jordforbedrende avlingssystemer

 

 Forside  

1 

 
10 vanlige metoder og deres skadelige innvirkning på jord   Faktaark som utforsker praksis som sannsynligvis vil redusere eller lindre jordforurensning og forurensning.    Faktaark som utforsker beskjæringssystemene som kan redusere jordsmonnet erosjon

Tilgjengelig i FranskSpanishgreskpolsk, German og English. Flere språk kommer snart. 

 

       
SoilCare komprimeringsark 2   SoilCare vannlogging faktaark 2   

 

Faktaark som utforsker beskjæringssystemene som kan redusere jord komprimering

 

  Faktaark som utforsker beskjæringssystemene som kan forhindre vannlogging   Faktaark som utforsker beskjæringssystemene som kan øke jordsmonnet biologisk mangfold 
       

 

Faktaark som utforsker beskjæringssystemene som kan forhindre flom

  Faktaark som utforsker beskjæringssystemene som kan forhindre ras