HVORFOR JORDSTELL?

Europeisk avlingsproduksjon står overfor utfordringen med å forbli konkurransedyktig, samtidig som den reduserer negative miljøpåvirkninger. Foreløpig opprettholdes produksjonsnivået i noen beskjæringssystemer av økte tilførsler (f.eks. Næringsstoffer og plantevernmidler) og teknologi, som maskerer tap i produktivitet på grunn av redusert jordkvalitet. Slik økt bruk av landbruksinnganger kan redusere lønnsomheten på grunn av kostnadene, samtidig som det påvirker miljøet negativt. Jordforbedring er nødvendig for å bryte den negative spiralen av nedbrytning, økte innspill, økte kostnader og miljøskader.

AIM

Det overordnede målet med SoilCare er å vurdere potensialet i å forbedre jordforbedringssystemer og å identifisere og teste stedsspesifikke jordforbedrende dyrkingssystemer som har positiv innvirkning på lønnsomhet og bærekraft i Europa.

Hovedmål

  • Å gjennomgå hvilke beskjæringssystemer som kan betraktes som jordforbedring, å identifisere nåværende fordeler og ulemper, og å vurdere nåværende og potensiell innvirkning på jordkvalitet og miljø.
  • Å velge og prøve jordforbedrende avlingssystemer på 16 undersøkelsessteder over hele Europa.
  • Å utvikle og anvende en integrert metodikk for å vurdere fordeler og begrensninger, og lønnsomhet og bærekraft av jordforbedrende dyrkingssystemer i undersøkelsesstedene.
  • Å studere barrierer for adopsjon og å analysere hvordan bønder kan oppmuntres gjennom passende insentiver til å ta i bruk egnede jordforbedrende dyrkingssystemer.
  • Å utvikle og anvende en metode for å oppskalere resultater fra studierett til europeisk nivå.
  • Å utvikle et interaktivt verktøy for valg av jordforbedrende avlingssystemer i hele Europa.
  • Å analysere effekten av landbruks- og miljøpolitikk på adopsjon av beskjæringssystemer