VARFÖR SOILCARE?

Växtproduktionen i Europa står innføre utmaningen at beholde konkurrenskraft och samtidigt kräva en negativ miljöpåverkan. För aktiv uppehålls produktionsnivån i många odlingssystem genom ökade insatsmedel (t ex näringsämnen och bekämpningsmedel) och teknik, men döljer förluster i produktivitet som orsakas av försämrad markkvalitet. Den ökade användningen av insatsmedel i jordbruket kan gi minskad lönsamhet på grunn av sine kostnader, samtidig som den påvirker miljön negativt. Jordförbättring är nødvendig for att bryta den negativa spiralen av nedbrytning, ökade utsläpp, ökade kostnader och skador på miljön.

 

MÅL

Det övergripande syftet med SoilCare är att bedöma potentialen av jordförbättrande odlingssystem och att identi? era och prova platsspeci? ka jordförbättringssystem som har positiva e? ekter på lönsamhet och hållbarhet i Europa.

• Genomgång av vilka odlingssystem som kan vara bedömas vara jordförbättrande och att identi? era fördelar och nackdelar, samt att värdera nuvarande och potentiell inverkan på markkvalitet och miljö.
• Välja ut och prova jordförbättrande odlingssystem på 16 studieplatser i Europa
• Att utveckla och tillämpa en integrerad metod for att bedöma såväl fördelar och begränsningar, som lönsamhet och hållbarhet hos markförbättrande odlingssystem på studieplatserna.
• Att studera hindrer för acceptans och analysera hur jordbrukarna kan uppmuntras att, genom lämpliga incitament, implementera lämpliga markförbättrande odlingssystem
• Att utveckla och tillämpa en metod for uppskalning av resultat from studyplatser till europeisk nivå.
• Att utveckla ett interaktivt verktyg för å velge ut markförbättrande odlingssystem i Europa.
• Att analysera e? ekten av jordbruks- och miljöpolitik på implementering av odlingssystem.