HVORFOR SOILCARE?

Europæisk planteproduktion har en forbedret udfordring med at bevare sin konkurrenceevne, samtidig med at miljøpåvirkningen mindskes. I øyeblikket oppretholdes produktionsniveauet ofte ved omfattende brug av indsatsfaktorer (f.eks. Næringssto? Er og pesticider) samt teknologi, der skjuler produktionstab forårsaget af forringet jordkvalitet. Overdreven brug af disse indsatsfaktorer kan på sigt reducere jordens frugtbarhed og påvirket miljøet negativt. Jordforbedring er nødvendig for at bryde den negative spiralen av redusert jordfrugtbarhed, øget indsatsfaktorforbrug, øgede omkostninger og skade på miljøet.

HENSIKT

Det overordnede mål med SoilCare er at lese potensialet for jordforbedrende dyrkningssystemer, samt identi? cere og afprøve stedsspecifikke jordforbedrende dyrkningssystemer, der har positive indvirkninger på rentabilitet og bæredygtighed i Europa. 

Hovedformål

  • At undersøge hvilke dyrkningssystemer der kan betragtes som værende jordforbedrende, at identi? cere aktuelle fordele og ulemper, og at skrive beskrivelse og potensiel indvirkning på jordkvalitet og miljø.
  • At udvælge- og teste jordforbedrende dyrkningssystemer i 16 Europæiske studieområder.
  • At utvikle og anvende en integreret metode til vurdering av fordele og limiteringer samt rentabilitet og bæredygtighed av jordforbedrende dyrkningssystemer i studieområderne.
  • At undersøge barrierer for implementering af egnede jordforbedrende dyrkningssystemer og at analysere hvordan landmænd gennem egnede incitamenter kan opmuntres til at tage disse i brug.
  • At utvikle og anvende en metode til opskalering af resultater fra Forsøgsstederne til europæisk niveau.
  • At udvikle et pan-europæisk, interaktivt værktøj til identifikation af egnede jordforbedrende dyrkningssystemer.
  • At analysere e? ekten af ​​jordbrugs- og miljøpolitiske tiltag til promotering av egnede dyrkningssystemer.