Studier på nettsteder

 SICS valgt for prøveversjon på dette undersøkelsesområdet er beskrevet nedenfor:

Generell behandlingskategori Studier på nettsteder
Jord

1. Jord eksperimenter - Dyp pløying (30 cm); Underlag (50 cm); Non-inversion till; 2 diskploging


Studieplakat 2018; Studieplakat 2019 (Last ned)

 SICS 1:- Tillge eksperimenterer

 

 Å etablere rettssak   Romania faktaark forsiden 1  

 

Etablere prøveversjon2

   

 

Hovedfunnene

  • Ulike jordarbeiding praksis resulterte i varierende avlingsutbytte; for eksempel resulterte underlag (R1) i de høyeste avlingene i y1, men den laveste i år 3. Dette var sannsynligvis på grunn av variasjon i været mellom behandlingsårene
  • Undergrunnen og meisling førte til de høyeste økningene i jordens organiske karbonnivåer, i likhet med Kstat -nivåene.
  • Dette eksperimentet antyder at underlag er mest fordelaktig for å resultere i jordstruktur forbedringer.
  • Undergrunnen må imidlertid utføres til rett tid og bare på jordtyper som er tilpasset denne praksisen.
  • Konvensjonell jordbearbeiding kan resultere i jord komprimering så alternativ praksis bør utforskes.
  • Et lengre eksperiment er berettiget for å avgjøre om svingningene i Avling vedvarer over lengre tid.

 

 

Geografisk beskrivelse

Sted: Studiens nettsted ligger i dyrkbar jord av Draganesti Vlasca kommune. Draganesti Vlasca ligger i Burnas Plain i den østlige delen av Teleorman fylke. (bilder nedenfor).

kart Kart2
Plassering av Draganesti Vlasca Study Site

Størrelse Tre landsbyer er en del av kommunen: Draganesti Vlasca, Comoara og Vaceni. Draganesti Vlasca har et territorialt administrativt område på 10324 ha. Kommunen har 4852 innbyggere.

Høyde Territoriet til Draganesti Vlasca er dekket av en slette med en høyde på mellom 85-95 m. Sletten er fragmentert av forskjellige daler (Valea Alba, Valea Comoarei, Valea Valcenilor, Valea Hotoaicii og Valea Dumitranii), som er sesongoversvømmet.

Klima I studieområdet er klimaet temperert kontinentalt. Den årlige gjennomsnittlige lufttemperaturen er 10,6°C, verdiene varierer mellom – 3,5°C i januar og 22,7°C i juli, noe som betyr at vintrene er milde og somrene kjølige. De tørkeperiodene er i august og oktober og fortsetter til og med inn i november, noe som påvirker høstavlingene negativt.

jordsmonn Den dominerende jorda i Draganesti Vlasca er phaeozem i forskjellige nedbrytningsstadier, med lav fruktbarhet og i noen områder med risiko for erosjon.

Geologi I den øvre delen er det en rødbrun siltig leire lag, som står på en løss lag med 7-8 m tykkelse.

hydrologi Det er tre elver som passerer kommunen: Calnistea, Valea Alba og Suhat. Det totale arealet av overflatevann kroppene er 246 ha. Bakkenivået varierer mellom 1 - 4 m i flomslettområdet og mellom 20 - 30 m i slettområdet.

Arealbruk typer: De viktigste jordbruksaktivitetene som utøves i området er knyttet til avling og husdyrproduksjon. Områdene under ulike arealbruk typene er følgende: dyrkbar - 8220 ha, beite - 163 ha, skog - 1184 ha, vingårder - 97 ha, frukthager - 5 ha, overflatevann kropper - 246 ha. 

Pedoklimatisk sone
Studieområdet ligger i Panonnian pedoklimatiske sone. Området er dekket av en Phaeozem.

Beskjæringssystemer

Beskjæringsintensitet
Konvensjonelle og bevarede landbrukssystemer brukes hovedsakelig i studieområdet.

Beskjæringssystem Beskjæringssystem2
Inntrykk av studiestedet  

Typer avling
Det vanlige avlingsrotasjon brukt i studieområdet er: hvete, mais, solsikke.