Studier på nettsteder

SICS valgt for prøveversjon på dette undersøkelsesområdet er beskrevet nedenfor:

General Trspisekategori Studier på nettsteder
Jord,
dekkavlinger,
endringer
 1.Organisk jord endringer i hveteåker - mineral befruktning, jordgris husdyrgjødsel, VFG kompost, flis og gris husdyrgjødsel + lavakorn
2.Jorddyrking og jorddekke i mais - strip til i levende rug dekkavling; Strip inn i ødelagt rug dekkavling; Undersående gress; Ikke inversjon jordarbeiding; Kontroll - normal brøyting
3. Demonstrasjonsfelt - Nye avlinger - flerårig hvete, soyabønner, vinterbønner, lupiner (kontroll: vinterhvete); Kontrollert trafikk
 

  
Studieplakat 2018, Studieplakat, 2019

 

SICS 1: - Organiske jordendringer i hvetefelt - mineralgjødsling, jordgrisgjødsel, kompost, flis og grisegjødsel + lavakorn

 Å hakke flis som skal spres over prøvefeltene. Fotokreditt: BDB

 

 

 

 Endringer

 

 

 

 

SICS 2: - Jorddyrking og jorddekning i mais - strip til i levende rug dekke avling; Strip til i ødelagt rugdeksel; Undersående gress; Ikke inversjon jordbearbeiding; Kontroll - normal brøyting

 strip till

 

jordarbeiding

 

 

SICS 3: - Demonstrasjonsfelt - Nye avlinger - flerårig hvete, soyabønner, vinterbønner, lupiner (kontroll: vinterhvete); Kontrollert trafikk

aaaaaaaanisk

FlerårigHvete2

 

 

 

Flerårig Hvete 

 

 

Geografisk beskrivelse

Undersøkelsesstedet ligger øst i Leuven (angitt som blått område) i en høyde som varierer mellom 20 og 100 moh. Det inkluderer samfunnene Leuven, Holsbeek, Lubbeek, Boutersem, Bierbeek og Lovenjoel. Bodemkundige Dienst van België ligger ved den vestlige grensen til studiestedet, mens Zoötechnisch Centrum ligger innenfor studien. På kartet langsiktig (siden 1997) kompost prøve (i grønt), samt noen av de langsiktige (siden 2002) forsøkene på redusert jordbearbeiding (i lilla) er angitt. Undersøkelsesstedet er indikert i blått.

Flandern kart

Det maritime tempererte klimaet i Flandern er preget av betydelig utfelling i alle årstider (ingen tørr sesong), friske / fuktige somre og relativt milde / regnfulle vintre (i henhold til Köppen klimaklassifisering: Cfb). Den gjennomsnittlige årstemperaturen er 10.5 ° C (3.3 i januar og 18.4 i juli), mens den gjennomsnittlige minimale temperaturen er 6.9 ° C og den gjennomsnittlige maksimale temperaturen er 14.2 ° C. Den gjennomsnittlige årlige nedbøren er 852.4 mm. Studieområdet er preget av sand-, sand- og leirjord. På parsellnivå også en variasjon i jord erosjon potensial er til stede i studien nettstedet.

Beskjæringssystemer

Beskjæringsintensitet
Studiens nettsted er hovedsakelig preget av konvensjonelle beskjæringssystemer. Imidlertid også bevaringsbeskjæringssystemer (f.eks redusert jordbearbeiding) og i mindre grad organiske beskjæringssystemer er til stede. Generelt i Flandern er avlingsproduksjonen svært intensiv (høye tilførsler, høye avlinger).Typer avling
Hovedsakelig frokostblandinger, sukkerroer, potet, mais, gress, eple- og pærefrukter. Forvaltning av jord, vann, næringsstoffer og skadedyr 

Fleraktørstilnærming

Relevante sluttbrukere og interessenter
Bønder, bondeforeninger (som Boerenbond og Algemeen Boeren Syndicaat), statlige utvidelsestjenester (ADLO i Flandern), beslutningstakere som VLM (Flemish Land Agency), LNE (miljø-, natur- og energidepartementet til den flamske regjeringen), men også andre interessenter på landsbygda, f.eks. innbyggere, turister.

  

Jordkart Soilerosionmap
Kart som viser forskjellige landbruksprodukter
regioner som er til stede i studiestedet. Fra lys til mørkt
farge, flamsk sand region, Sandy loam region og
Loam-regionen
Kart som viser potensiell jord erosjon at
pakkenivå. Grønn: jord erosjon potensialet er veldig lavt, gult: jord erosjon potensialet er lavt, oransje: jord erosjon potensialet er middels, rødt: jord erosjon potensialet er høyt og lilla: jord erosjon potensialet er veldig høyt