Studier på nettsteder

SICS valgt for prøveversjon på dette undersøkelsesområdet er beskrevet nedenfor:

General Trspisekategori Studier på nettsteder
Jord og avling  1.Kompaktering av lindring av komprimering i ingen-til-system - Ingen kassaskuff uten lindring (kontroll); Pløying; Lav forstyrrelse nedsmussing; Mycorrhyzal inokulant. Bygg i år 1, feltbønner i år 2.
 2. Roterende leigras-kultivarer i dyrkbar rotasjon - 5 moderne kultivarer med leirgress; Blanding av raigras og kløver (kontroll). Lav forstyrrelse undersmussing og uhøstede behandlinger er lagt på eksperimentplottene.

 Generell behandlingskategoriStudier på nettsteder 

Studieplakat 2018 (Last ned)

 SICS 1 - Komprimeringslindring i ingen-til-system

Komprimeringslindringseksperiment 2018 lowres


 

SICS 2 - Roterende leigraskulturer i dyrkbar rotasjon

Deep rooting grass ley eksperimentelle tomter lowres

 

Geografisk beskrivelse

Allerton-prosjektet driver en 333 ha hovedsakelig dyrkbar gård i Loddington i det sentrale England. Jorda er hovedsakelig Hanslope og Denchworth leire overliggende jernstein. Gården er omtrent 150 meter over havet og får årlig nedbør på 650 mm.

Gårdskart
Case study farm på Loddington, sentrale England.

 

Beskjæringssystemer

Beskjæringsintensitet
De beskjæringssystem er stort sett typisk for andre i området, men vedtar en integrert gårdsdriftstilnærming med etablering av habitater for å oppmuntre til gunstige rov- og pollinerende insekter og annet dyreliv.

Typer avling
De avlingsrotasjon er hvete, voldtekt, hvete, bønner eller havre men beitemark er også til stede på gården og grasløver blir ført inn i rotasjonen. En tre- eller fireretters rotasjon inkludert hvete, ape og bønner eller havre er typisk for lokalområdet, selv om en to-retters hveterepsrotasjon har vært praktisert inntil nylig.

Forvaltning av jord, vann, næringsstoffer og skadedyr
I løpet av det siste tiåret har det skjedd en flytting fra plogbasert til redusert jordbearbeiding og sist, en no till-tilnærming til avling. Avlingsrester returneres til jorden. Dekkavlinger adopteres før vårsåravlinger. Jord testes for P, K og Mg minst en gang i hver rotasjon. Noen felt kartlagt for jordtype og næringsstoffer. Variabel hastighet N-applikasjon ved hjelp av Yaras N-sensor. Nei irrigasjon.

Jordforbedring beskjæringssystem og teknikker som for tiden brukes
Redusert jordbearbeiding eller nei-til, avling resten returnerte, dekkavlinger.

Problemer som gir avkastningstap eller økte kostnader
Jordpakking og lav organisk materiale påvirke forankringskapasitet, næringsopptak og jordfuktighet, samt avrenning og vannforurensning. Svartgress (Alopecurus myosuroides), ofte assosiert med vanntett jord, forårsaker streng konkurranse og høye herbicidkostnader.

Eksterne drivere og faktorer

Institusjonelle og politiske drivere
CAP Greening har økt etappene i avlingsrotasjon lokalt, men ikke på selve Loddington. Bærekraftig bruk av Plantevernmidler Direktivet påvirker bruk av plantevernmidler og oppfordrer IPM. Water Framework er en viktig politikkdriver som påvirker jordforvaltning, gjødselpåføring, beskjæring og bruk av plantevernmidler.

Samfunnsdrivere
Miljøkriterier som populær interesse for bevaring av dyreliv påvirker produksjonen av korn til konsum (f.eks. Conservation Grade, Kelloggs). Bevaring av fugler og pollinerende insekter.

Bio-fysiske drivere
Langvarig kraftig nedbør i 2012 påvirket avlingene over en toårsperiode. Økende intensitet av vinterstormhendelser og tørre somre kan undertrykke avlingene i fremtiden. Jordforvaltning må tilpasse seg deretter.