Studier på nettsteder

 SICS valgt for prøveversjon på dette undersøkelsesområdet er beskrevet nedenfor:

Generell behandlingskategori Studier på nettsteder
Jord, dekkavlinger

1. Effekt av dekkavling avslutning med glyfosat på jordmikroorganismer - Glyfosat med dekkavling; Glyfosatfritt med dekkavling; Kontroll 1: Glyfosatfritt + håndluking; Kontroll 2: Bare glyfosat


Studieplakat 2018 (Last ned)

  Glyfosat x CoverCrops2019 1   Tyskland eksperiment faktaark FinalDraft forsidenLes faktaarket på tysk her..
     
  Glyfosat x CoverCrops2019 0  
                                     Glyfosat med dekkavlinger  

 

 Hovedfunnene

  • Hovedavlingene viste ingen forskjell mellom behandlingene, verken i utbyttemengde eller kvalitet.
  • Ugress angrep og jorddekke i hovedavlingen våren var høyere med dekkavlinger. Det var ingen effekt av glyfosat.
  • De biologisk mangfold og overflod av jordorganismer avhenger av inngangen, mengden og kvaliteten til en karbonkilde.
  • Meitemark drar nytte av en dekningsvekstblanding fra første dyrking og utover.
  • Påføring av glyfosat hadde en tendens til å øke beta-glukosidaseaktivitet, dette indikerer midlertidig stress i mikroorganismer. Ingen effekter ble funnet på meitemark.
  • For maksimalt erosjon kontroll, er direkte såing systemer best, men det er knapt mulig å håndtere dette uten glyfosat.