Studier på nettsteder

 SICS valgt for prøveversjon på dette undersøkelsesområdet er beskrevet nedenfor:

Generell behandlingskategori Studier på nettsteder
Jord, dekkavlinger

1. Effekt av dekkavling avslutning med glyfosat på jordmikroorganismer - Glyfosat med dekkavling; Glyfosatfritt med dekkavling; Kontroll 1: Glyfosatfritt + håndluking; Kontroll 2: Bare glyfosat


Studieplakat 2018 (Last ned)

Glyphosate x CoverCrops2019 1 Glyphosate x CoverCrops2019 0
 Glyfosat med dekkavlinger