PROC SOILCARE?

Evropská rostlinná produkce čelí výzvám zůstat konkurenceschopnou, při současném snižování negativních dopadů na životní prostředí. V současné době jsou výnosové úrovně v některých pěstebních systémech udržovány jen pomocí rostoucích vstupu (např. Živinami um pesticidy) a technologie, která maskuje pokles výkí Tento nárůst vstupu muže snižovat ziskovost zemědělské výroby v důsledku stoupajících nákladů, při současném negativním vlivu na životní prostředí. Zlepšování stavu půd je nezbytné pro rozbití negativní spirály půdní degradace, zvyšování vstupů a nákladů a poškozování životního prostředí.

 

OBJETIVO

Souhrnný cíl SoilCare (projektu) je stanovit potenciál pudu zlepšujících pěstebních SYSTEMU um identifikovat um otestovat místně Špecifické pudu zlepšující pěstební systémy, které mají pozitivní dopady nd rentabilitu um udržitelnost Zemědělské produkce v Evrope.

  • Zhodnotit, které systémy obdělávání půdy mohou být považovány jako za půdu zlepšující, identifikovat jejich přínosy, nedostatky a stanovit jejich potenciální dopady na kvalitu půdy a životíní.
  • Stanovit a experimentálně ověřit půdu zlepšující pěstební systémy na šestnácti výzkumných stanovištích napříč Evropou.
  • Vyvinout a aplikovat jednotnou metodu pro posouzení přínosu a omezení, rentabilidade a udržitelnosti půdu zlepšujících pěstebních systémů na výzkumných stanovištích.
  • Analyzovat překážky, kvůli kterým por farmáři nemuseli chtít používat vhodné půdu zlepšující pěstební systémy a zjistit možnosti různých pobemídek, které por podpořily zavedení tělsch.
  • Vyvinout a aplikovat metodu využití výsledků z výzkumných stanovišť na celoevropské úrovni.
  • Vyvinout interaktivní nástroj nebo aplikaci, pro určení půdu zlepšujících pěstebních systémů napříč Evropou.
  • Analyzovat vliv zemědělské a environmentální politiky na přijetí nových pěstebních systémů v zemědělské praxi.