DE CE SOILCARE?

Productia agricola în Europa trebuie sa ramâna competitiva, în conditiile în care impactul negativ asupra mediului înconjurator sa fie cât mai redus. În prezent, nivelele de productie în unele sisteme de cultivare sunt mentinute prin utilizarea unor inputuri ridicate (de ex. nutrienti si pesticide) si a unor tehnologii care mascheaza productivitatea redusa a solului datorata calitatii sale slabe. Utilizarea unor inputuri agricole ridicate are ca efect reducerea profitabilitatii datorita costurilormari ale acestora si în acelasi timp afecteaza în sens negativ mediul înconjurator. Prin îmbunatatirea calitatii solului aparitia proceselor de degradare este atenuata, inputurile si implicit costurile sunt mici, iar impacturile negative asupra mediului înconjurator sunt semni cativ reduse.

OBIECTIV
Obiectivul general al proiectului SoilCare este acela de a evalua potenialul sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului si de a identifica si testa sisteme imbunatatite de cultivare a solului specifice fiecarei zone de studiu, care au un impact pozitiv asupra profitabilitatii si durabilitatii în Europa. 

Obiective specifice

  • Analiza sistemelor de cultivare care pot imbunatati calitatea solului, identi carea avantajelor si dezavantajelor actuale, evaluarea impactului actual si potential asupra calitaii solului si mediului înconjurator.
  • Selectarea si testarea unor sisteme îmbunatatite de cultivare a solului în 16 zone de studiu din Europa.
  • Dezvoltarea si aplicarea unei metodologii integrate pentru evaluarea beneficiilor, restrictiilor, profitabilitatii si durabilitatii sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului în zonele de studiu.
  • Studiul posibilelor obstacole întâmpinate în adoptarea unor sisteme îmbunatatite de cultivare a solului adecvate si analiza modului în care fermierii pot fi încurajati printr-o legislatie corespunzatoare în utilizarea acestor sisteme.
  • Dezvoltarea si aplicarea unei metode pentru extrapolarea rezultatelor de la nivel de zona de studiu la nivel european.
  • Dezvoltarea unui instrument interactiv pentru selectarea sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului pe tot cuprinsul Europei.
  • Analiza efectului politicilor agricole si de mediu asupra adoptarii sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului