PROC SOILCARE?

Evropská rostlinná produkce celí výzvám zustat konkurenceschopnou, pri soucasném snižování negativních dopadu na životní prostredí. V soucasné dobe jsou výnosové úrovne v nekterých pestebních systémech udržovány jen pomocí rostoucích vstupu (napr. živinami a pesticidy) a technologie, která maskuje pokles výnosnosti jako dusledek snižující se kvality pudy. Tento nárust vstupu muže snižovat ziskovost zemedelské výroby v dusledku stoupajících nákladu, pri soucasném negativním vlivu na životní prostredí. Zlepšování stavu pud je nezbytné pro rozbití negativní spirály pudní degradace, zvyšování vstupu a nákladu a poškozování životního prostredí.

 

CÍL

Souhrnný cíl SoilCare (projektu) je stanovit potenciál pudu zlepšujících pestebních systému a identi kovat a otestovat místne speci cké pudu zlepšující pestební systémy, které mají pozitivní dopady na rentabilitu a udržitelnost zemedelské produkce v Evrope.

• Zhodnotit, které systémy obdelávání pudy mohou být považovány jako za pudu zlepšující, identi kovat jejich prínosy, nedostatky a stanovit jejich potenciální dopady na kvalitu pudy a životního prostredí.
• Stanovit a experimentálne overit pudu zlepšující pestební systémy na šestnácti výzkumných stanovištích napríc Evropou.
• Vyvinout a aplikovat jednotnou metodu pro posouzení prínosu a omezení, rentability a udržitelnosti pudu zlepšujících pestebních systému na výzkumných stanovištích.
• Analyzovat prekážky, kvuli kterým by farmári nemuseli chtít používat vhodné pudu zlepšující pestební systémy a zjistit možnosti ruzných pobídek, které by podporily zavedení techto systému do zemedelské praxe.
• Vyvinout a aplikovat metodu využití výsledku zvýzkumných stanovišt na celoevropské úrovni.
• Vyvinout interaktivní nástroj, nebo aplikaci, pro urcení pudu zlepšujících pestebních systému napríc Evropou.
• Analyzovat vliv zemedelské a environmentální politiky na prijetí nových pestebních systému v zemedelské praxi.