SoilCare Teams möte s

Det femte plenarmötet skulle hållas i Budapest, Ungern i juni 5, men det kunde inte hållas på grund av Covid-2020-restriktionerna. Istället hålls ett antal möten online veckan den 19 junith - juni 19thoch presentationerna finns på plenarsammanträde 5 webbsida (Inloggning Krävs). De presenterade presentationerna finns också på SoilCare ownCloud-dataportal.