Här är en lista över genomförda och förväntade projektleveranser. 

 Leveransnamn  Arbetspaketnummer  Slutförande / Förfallodatum
 D3100  SoilCare-webbplats 1  augusti 2016 
 D3100 Data Management Plan v 3.1 (november 2021)  1 Flera olika*

 D3100 Granskningsrapport om markförbättrande odlingssystem - Leveransrapport (Rapport 6)

         Granskningsrapport om jordförbättrande odlingssystem - Full rapport (Rapport 7)

         Icke-teknisk sammanfattning av översynen av jordförbättrande odlingssystem (11 sidor)

         Kort version av icke-teknisk sammanfattning av granskning av jordförbättrande odlingssystem (4 sidor)

2  augusti 2017
 D3100 Vetenskapliga publikationer (utkastversion - inloggning krävs) 2 april 2020

 D3100 SoilCare intressentanalysrapport

        Icke-teknisk sammanfattning av SoilCare intressentanalysrapport (1 sida)

3 februari 2017

 D3100  Lista över CS vald för testning i WP5

          Icke-teknisk sammanfattning av listan över beskärningssystem för utvalda för testning (1 sida)

3  augusti 2017
 D3100 Rapportera om förtroendets roll och andra faktorer vid antagande och social acceptans av markförbättrande innovationer 3 mars 2021
 D3100 Rapport som beskriver de sista intressentworkshops som hålls på studieplatser, med detaljerad feedback från intressenter om preliminära fynd 3 april 2021
 D3100 Slutlig version av bedömningsmetodik - Sammanfattning 4 december 2020
 D3100 Slutlig version av bedömningsmetodik för studiesajter v2.0 (Inloggning Krävs) 4 december 2020
 D3100 Slutversion av bedömningsmetodik för studieplatser - medföljande Excel-ark v2.0 (Inloggning Krävs) 4 december 2020
 D3100 Övervakningsplan för studieplatser (Inloggning Krävs) 4 mars 2018
 D3100 Databas med övervakningsdata - Sammanfattning 5 december 2020
 D3100 Databas med övervakningsdata (Inloggning Krävs) 5 december 2020
 D3100 Rapport om demonstrationsaktiviteter på studieplatser 5 april 2020
 D3100 Rapport om övervakningsresultat och analys 5  februari 2021
 D3100 Rapport om integrationen och syntesen av studieplatsresultat och deras potential för uppskalning 6 mars 2021
 D3100 Rapport om potentialen för att tillämpa markförbättrande CS över hela Europa 6 april 2021
 D3100 Interaktivt kartverktyg för tillämpning av markförbättrande CS över hela Europa 6 Maj 2021
 D3100 Inventering av möjligheter och flaskhalsar i politiken för att underlätta införandet av markförbättrande tekniker 7 februari 2018 
 D3100  Rapport om valet av bra politiska alternativ på EU-nivå och studieplatsnivå tillsammans med en analys av deras resultat på flera kriterier  7 februari 2021
 D3100 Policy briefings översätta de vetenskapliga bevisen till en policy publik 7  augusti 2021
 D3100 SoilCare informationsnav 8 augusti 2021
 T8.2 Granskning av markråd 8 juli 2018

 D3100 SoilCare-spridnings- och kommunikationsstrategi (Inloggning Krävs)

8 februari 2017
 D3100 Slutkonferens för att sprida projektresultaten till en rad intressenter 8 juni 2021
 D3100 Plan för exploatering och hållbarhet (Inloggning Krävs) 8 augusti 2021

 

*) Denna rapport uppdateras regelbundet