Täck gröda

Icke-skördad gröda odlad mellan två huvudgrödsäsonger, huvudsakligen avsedd att skydda de strukturella aspekterna av jordens bördighet och minska erosion.