Skördeutbyte

Mängden skörd som skördats per areaenhet, uttryckt antingen som totalavkastning (biomassa) eller som korn (säljbart) utbyte (kg / ha eller t / ha).