Mångfald

Biologisk mångfald kan avse antalet arter i ett område, antalet arter av arter (t.ex. mikrobiella funktionella grupper eller växtstrukturer), graden av genetisk variation inom en art eller fördelningen av arter inom ett område.