Aggregerad stabilitet

Jordens förmåga aggregat för att motstå nedbrytning. En aggregat är många jordpartiklar som hålls samman i en liten massa. I en