Erosion

Slitage på markytan av vatten, vind, is, gravitation eller annat naturligt eller mänsklig agenter som slipar, lossar och avlägsnar jordpartiklar eller bergmaterial från en punkt på jordytan för deposition någon annanstans, inklusive gravitationskryp och så kallade driven erosion.